Jedynym ograniczeniem przy tworzeniu projektów graficznych jest wyobraźnia. Tym samym kierowali się uczniowie Technikum Kreatywnego, którzy zdecydowali się na przygotowanie trójwymiarowych modeli biologicznych. Prace zostały opracowane w programach graficznych oraz wydrukowane na drukarce 3D.

Pierwszy model przedstawia ludzką czaszkę. Pokazuje szczegółowo budowę czaszki oraz jej podział na różne części i obszary. Sprawia to, że przygotowany model nadaje się znakomicie do nauki anatomii oraz… jako aktorski atrybut Hamleta. Autorką modelu jest Marta Masiukiewicz.

Drugi model obrazuje budowę serca wraz ze wszystkimi żyłami i tętnicami. Ogrom skomplikowania przedstawionego organu uzmysławia z jakimi wyzwaniami muszą każdego dnia mierzyć się kardiolodzy i kardiochirurdzy. Praca została wykonana przez Bartłomieja Lewandowskiego i Natalię Derman.

Trzeci model, a raczej modele to powiększony 10-krotnie wydruk 3D kosteczek słuchowych. To najmniejsze kości ucha środkowego: młoteczek, strzemiączko i kowadełko. Autorem tego wydruku jest nasz szkolny specjalista IT, Adam Sawicki.