Kreatywni uczestniczyli w specjalnych zajęciach edukacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT. Warsztaty pod nazwą „Informatyka i mechatronika w rewolucji przemysłowej Industry 4.0” zostały zorganizowane przez Macieja Godniaka, opiekuna zawodu technik informatyk w Technikum Kreatywnym. Uczniowie mogli wziąć udział w wykładzie „Maszyna niemal jak człowiek” przeprowadzonym przez Dziekana Wydziału, dr hab. inż. Mirosława Pajora oraz dwóch dodatkowych warsztatach „Cyfryzacja procesów produkcyjnych” i „Pokaz robotów”. Celem zajęć było zaprezentowanie praktycznych możliwości oraz wymiernych efektów w branżach przemysłowych. Ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń i łączenia dziedzin technicznych i matematycznych, takich jak informatyka, elektronika, robotyka i fizyka.