Uczniowie Technikum Kreatywnego stanęli przed nietypowym wyzwaniem fotograficznym. Mieli za zadanie zinterpretować temat przewodni „gra cieni”. Cześć uczniów zdecydowała się utworzyć z cieni różnych elementów jeden nowy, wspólny cień – rzeźbę. Inni szukali abstrakcyjnych form, starając się bawić kształtem i kolorem. Poniżej efekty prac.