Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemne. Dodatkowo, informuje się również, że 8 września 2023 to termin ogłaszania wyników poprawkowego egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Powodzenia!

RodzajTerminSala
Część pisemna22 sierpnia 2023 (wtorek) o 9:00301 oraz 302
Część ustna21 sierpnia 2023 (poniedziałek)302