Na deklaracje poprawkowe, zgodnie z harmonogramem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, czekamy najpóźniej do 14 LIPCA. Prosimy o niezwłoczne złożenie potrzebnych dokumentów.