Współpraca między Akademią Sztuki w Szczecinie, a Technikum Kreatywnym objawia się realizacją cyklicznych projektów. Uczniowie szkoły mają możliwość uczestniczyć w zajęciach na akademii, gdzie pod okiem naszych dydaktyków mogą korzystać z topowej infrastruktury. Na jednych z takich zajęć, Monika Cieszyńska we współpracy z Hanną Wardęgą przygotowały bardzo ciekawą sesję. Lustro, kolory i magiczna atmosfera zamknięta w każdym z wykonanych zdjęć. A wy kogo widzicie w lustrze?