W ostatnią środę czerwca w Technikum Kreatywnym przeprowadzony został ostatni egzamin zawodowy w sesji egzaminacyjnej Lato 2022. Pod kilkoma względami ta sesja była wyjątkowa. Po raz pierwszy egzaminy odbywały się z kwalifikacji aż w dwóch zawodach: technik informatyk w kwalifikacji INF.02 oraz technik fotografii i multimediów w kwalifikacji AUD.02.

Przystąpienie do egzaminów zawodowych zadeklarowało łącznie 180 uczniów; 116 w zawodzie technik informatyk, a 64 w zawodzie technik fotografii i multimediów. W poprzednich latach egzaminy w części pisemnej zdawane były z użyciem arkuszy papierowych, natomiast w tej sesji mogliśmy rozpocząć erę egzaminów w formie komputerowej. Zdający podchodzili do egzaminu na stanowiskach w sali komputerowej i wypełniali test udostępniony w formie elektronicznej. Po zakończeniu egzaminu chętni mieli możliwość sprawdzenia, na ile pytań udzielili prawidłowych odpowiedzi. Oficjalne wyniki z wszystkich części egzaminów podane zostaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ostatni dzień sierpnia.

Organizacyjnie to była niełatwa sesja egzaminacyjna, która z przerwami trwała aż 4 tygodnie czerwca. Przy tak dużej liczbie egzaminów w obu nowych kwalifikacjach zdający mogli spodziewać się pojedynczych zadań praktycznych, a zwłaszcza pytań teoretycznych, które mogły ich zaskoczyć, jednak bardzo wielu wychodziło z sal egzaminacyjnych z uśmiechem na twarzy i wiarą w pozytywny wynik. Niecierpliwi mogli już chwilę po zakończeniu egzaminu z części pisemnej sprawdzić, czy zdali tę część, nie mniej na ostateczne wyniki musimy poczekać jeszcze kilka tygodni.

Maciej Godniak, koordynator egzaminów zawodowych
Zadanie praktyczne dla przyszłych techników fotografii i multimediów polegało na przygotowaniu makiet materiałów promocyjnych z wykorzystaniem płynu do naczyń Ludwik cytrynowy oraz cytryn. Uczniowie musieli zrobić zdjęcie produktów, wyciąć je z tła, a następnie wykonać zadanie zgodne z arkuszem egzaminacyjnym.

Podsumowując tę wyjątkową sesję egzaminacyjną warto podać garść danych statystycznych. Łącznie zorganizowano i przeprowadzono 44 egzaminy, w tym 14 z części teoretycznej i 30 z części praktycznej. Uczniowie „informatycy” uczestniczyli łącznie w 28 egzaminach, a „fotografowie” – w 16. Na egzaminach pisemnych z kwalifikacji INF.02 zdający w sumie spędzili 420 minut, z kolei na praktycznych – aż 2920 minut! Na egzaminach z AUD.02 łączne czasy wyniosły odpowiednio: 248 minut i 1704 minuty. Do pracy w zespołach nadzorujących wszystkie egzaminy zaangażowanych było łącznie 16 osób oraz 4 egzaminatorów zewnętrznych.