Uczniowie Technikum Kreatywnego wzięli udział w multimedialnej lekcji dla szkół ponadpodstawowych „Odsłaniamy świat reklamy!”. Zajęcia zostały przeprowadzone w sali szczecińskiego Multikina. Celem lekcji było uświadamianie odbiorców nt. rozwoju umiejętności krytycznego myślenia, poznanie narzędzi wykorzystywanych przez reklamodawców, poznanie języka reklamy oraz symboliki kolorów.

„Lekcje w kinie” poświęcone reklamom pokazują uczniom mechanizmy powstawania reklam i uczą świadomego ich odbioru. Zajęcia prowadzone są przez zawodowych aktorów, opatrzone przykładami oraz ilustrowane prezentacją multimedialną.