Maciej Kapela oraz Jan Kołodziej zostali nagrodzeni stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość oficjalnego wręczenia stypendiów odbyła się w I LO w Szczecinie. Gratulujemy!