Poniżej publikujemy plan lekcji dla wszystkich klas w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022. Na uczniów czeka cała masa wyzwań oraz wiele szans na nauczenie się mnóstwa przydatnych umiejętności. Do zobaczenia w poniedziałek!

Rozwinięcie skrótów:

Przedmioty ogólne:
Mat – Matematyka
Jp – Język polski
Jn – Język niemiecki
Ja – Język angielski
H – Historia
HiS – Historia i społeczeństwo
G – Geografia
C – Chemia
F – Fizyka
B – Biologia
P – Plastyka
Inf – Informatyka
Pi – Podstawy informatyki
Pp – Podstawy przedsiębiorczości
WF – Wychowanie fizyczne
Zzw – Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty zawodowe (Technik Informatyk):
Wi – Witryny internetowe
Sbd – Systemy baz danych
Pbd – Projektowanie baz danych
Tsai – Tworzenie stron i aplikacji internetowych
Asso – Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
Passo – Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi
Mielsk – Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
Pmielsk – Pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
Piabd – Projektowanie i administrowanie bazami danych
Pbd – Pracownia baz danych
Pitsi – Projektowanie i tworzenie stron internetowych
Psi – Pracownia stron internetowych
Pai – Programowanie aplikacji internetowych
Ppai – Pracownia aplikacji internetowych
Nutk – Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Pnutk – Pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej
Pskdp – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Ppskdp – Pracowania przygotowania stanowiska komputerowego do pracy
Eup – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
Peup – Pracownia eksploatacji urządzeń peryferyjnych
Pr – Praktyka

Przedmioty zawodowe (Technik fotografii i multimediów):
Pf – Podstawy fotografii
Ro – Rejestracja obrazu
Pro – Pracownia rejestracji obrazu
Oipo – Obróbka i publikacja obrazu
Poipo – Pracownia obróbki i publikacji obrazu
Wip – Wykonywanie i publikacja projektów graficznych i multimedialnych
Pwip – Pracownia wykonywania i publikacji projektów graficznych i multimedialnych
Pmc – Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych
Ppmc – Pracownia przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych

Przedmioty specjalizacyjne:
ZRZ – Zajęcia Rozwijające Zainteresowania (specjalizacje)