Solarigrafia to metoda fotograficzna, której celem jest uchwycenie pozornej wędrówki słońca na niebie. Uczniowie na zajęciach budują swoje własne aparaty otworkowe, które następnie rozwieszają dookoła szkoły. Potem urządzenia rejestrują obraz przez kolejne tygodnie swojej pracy. Efektem działań są przepiękne, różnobarwne zdjęcia.

Jednym z twórców tej metody fotograficznej jest Paweł Kula, nauczyciel fotografii w Technikum Kreatywnym. Zdjęcia powstały w ramach zajęć z klasami 2C, 3G oraz 3H.