Długotrwała praca przy komputerze może powodować szereg dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Wynika to zazwyczaj z nieergonomicznej organizacji stanowiska pracy przy biurku i komputerze. Dlatego uczniowie Technikum Kreatywnego na zajęciach z bezpieczeństwa i higieny pracy uczą się jak prawidłowo przygotować stanowisko swojej pracy oraz jak w bezpieczny sposób z niego korzystać.