Nauczyciele Technikum Kreatywnego też nieustannie dbają o podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności, uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę Gospodarek metodą Human – Centred Design, czyli metodą skupiającą się na człowieku. Jej istotą jest to aby w projektowaniu zadań, tworzeniu produktu przede wszystkim uwzględniać potrzeby i możliwości odbiorcy. W naszym przypadku odbiorcami są uczniowie.
Kolejne spotkania przybliżać będą nam tajniki tej metody i możliwości jej efektywnego korzystania.