GryfJam 2018 – Jak stworzyć grę komputerową w weekend ? Przedstawiamy relację fotograficzną uczniów Technikum Kreatywnego, którzy brali udział w tej rywalizacji. Na niektórych twarzach widać zmęczenie